Jubilæum, opkøb og stabil omsætning i et turbulent år

Vilhelm Lauritzen Arkitekters årsregnskab for 2022 viser en næsten uændret omsætning på 119,6 millioner kroner og et overskud på 12 millioner kroner før skat. Investering i vækst og jubilæum har sammen med et volatilt marked påvirket indtjeningen.

Efter fredagens generalforsamling i Vilhelm Lauritzen Arkitekter er årsregnskabet for 2022 offentliggjort. Virksomheden rundede en omsætning på 119 millioner kroner og årsresultatet landede på 12 millioner kroner før skat.

Kombinationen af planlagte langsigtede investeringer, blandt andet i den aarhusianske arkitektvirksomhed Kjær & Richter og byplan- og landskabsarkitekten STED, og et marked med øgede renter og reduceret adgang til projektfinansiering, har påvirket bundlinjen i forhold til tidligere år, men stadig givet et afkast, der tåler sammenligning med konkurrenterne.

”Vi kommer fra et år med usikkerhed i markedet, hvor vi har oplevet projekter blive sat på pause og pludselig sat i gang igen. Det har krævet stram ressourcestyring, og indimellem været ganske udfordrende” siger Gyrithe Saltorp, administrerende direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter om årets resultat og uddyber:

”Sideløbende har vi lavet flere store planlagte investeringer som en del af vores langsigtede vækststrategi. Vi har investeret i vores 100-års jubilæum og brand, købt to virksomheder, der har givet en større geografisk dækning og mulighed for at levere integrerede helhedsløsninger, og udviklet digitale værktøjer til at håndtere CO2-beregninger smidigt og on demand. Når man ser på vores normaliserede tal og resultater i øvrigt, ser det samlet set tilfredsstillende ud.”

”Vi er stolte over, at vi over flere år har fastholdt et højt aktivitetsniveau, opfylder de kvalitets- styrings- og rapporteringskrav, der er til projekterne og hele tiden udvikler vores rådgivning og værktøjer”, siger Gyrithe Saltorp.

Et mere stabilt 2023

Virksomheden vandt i 2022 bl.a. det nye hovedkvarter for Forsvarets efterretningstjeneste i et OPP-samarbejde, ligesom der fortsat er høj aktivitet på en række store projekter og der er kommet nye til i 2023.

”Vi oplever, at usikkerheden i markedet er reduceret, og at 2023 er mere stabilt. Der er et fornuftigt flow af projekter som vi udvikler med seriøse bygherrer, og vores kundeundersøgelse understøtter oplevelsen af en seriøsitet og et fokus på udvikling i markedet.”

I det kommende år satser Vilhelm Lauritzen Arkitekter fortsat på at styrke sin uafhængige rådgivning og markedsposition gennem vækst i nye markeder, synergieffekter opnået i samarbejdet med Kjaer & Richter og STED, videreudvikling af specialist- og digitale kompetencer og fokus på reduktion af byggeriets CO2-aftryk.

Share on: