Novozymes Innovation Campus

 • Bygherre

  Novozymes A/S

 • Samarbejdspartnere

  GHB Landskab, Rambøll

 • Beliggenhed

  Dyrehavegårds Jorder, Lyngby

 • Areal

  51.266 m2

 • Status

  Realiseret i 2019

Novozymes Innovation Campus

Novozymes Innovation Campus, i Lyngby-Taarbæk Kommune, begynder med landskabet, som de additivt placerede bygningsvolumener lægger sig ind i – og bliver en del af.

Landskabsprojektet omkring Novozymes tager udgangspunkt i disse eksisterende beplantningsmæssige landskabskvaliteter, sådan at der dannes forskellige rumlige oplevelser, der artikulerer overgangen mellem bygninger og åbent landskab.

Novozymes Innovation Campus er opbygget over fire sammenstillede kvadrater med hver sit atriumrum. To laboratorievolumener og to administrationsvolumener møder hinanden i hjørnerne. I sammenstillingen opstår et strøg, ”Exploration Lane”, der danner den rygrad, der samler anlæggets infrastruktur, og fordeler bevægelsesflowet ud i de enkelte bygninger.

Facadedesignet i den nye campus tilfører den samlede bebyggelse et roligt og homogent udtryk, der oplevet på afstand binder hele campus sammen, som en helhed i landskabet.

Facaderne står i en lys, sandstensfarvet teglsten, der brydes af præcist afsatte lodrette vindueshuller og langsgående skyggenoter, – tilbagetrukne bånd, der underopdeler facaderne vandret. Blændinger i facaden er beklædt med bronzeanodiserede, perforerede aluminiumspartier, der luftigt lægger sig ind i den tunge murstensfacade.

Bygningens nedre etage omkring indgangene, kantinen og mødecentret har et åbent og inviterende facadeudtryk med en udstrakt brug af glas, hvorimod bygningens øvre etager fremstår mere rolige og ensartede i tråd med den bagvedliggende kontor- eller laboratoriefunktion.

Sammen med hovedindgangen, receptionen og mødecenteret ligger kantinen og multirummet i stueetagen og danner et levende mødested for husets brugere og besøgende. Ankomstrummet favner den besøgende såvel som den daglige bruger, og viser naturligt vejen videre.

Exploration Lane ligger i koblingen mellem kontor- og laboratoriebygningerne og sammenbinder de fire bygningsmoduler og deres atrier både horisontalt og vertikalt – både visuelt og fysisk i form af åbne trapper i atrierne. Exploration Lane er husets centrale nerve, der understøtter tværfagligt samarbejde og innovation. Her er der indrettet kaffeøer og nicher samt uformelle mødeområder sammen med større fælles projekt- og møderum.

Kontorområderne omfatter arbejdspladser i både administrations- og laboratoriebygningerne. Kontor- og projektområder er placeret på etagerne i alle bygninger omkring atrierne med kontorarbejdspladser langs facaderne og gangzone langs atrier i kanterne. I midterzonen er forskellige møde- og flexrum strategisk placeret.

Autoklaven, som indeholder autoklavering og opvaskefunktion, er en central fællesfunktion for alle laboratorier og er derfor placeret centralt i kælderen med nem adgang fra begge laboratoriebygninger.

Tekniketagen er bearbejdet således, at den optræder integreret i bygningsvolumenerne, og fastholder billedet af additive, sammenvoksede monolitter.

Campus’ brugere nyder godt af de gode uderum, som bygningsanlæggets forskydninger danner. Kantzonen forstærkes af en generøs terrasse ved kantinen, en gårdhave og en mødehave. En nyanlagt, offentlig natursti lokker Novozymes´ medarbejdere til at holde ”Walk and Talk-møder” i det fri. Området vil løbende blive beplantet med udvalgte landskabselementer bl.a. trekantede lunde, der indrammer kikkene ud over markerne.

‘Novozymes nye center for forskning og innovation er en spændende opgave med stort perspektiv, i fin tråd med de stærke kompetencer, som Vilhelm Lauritzen Arkitekter har opbygget inden for laboratorie- og forskningsbyggeri. Den nye campus bliver et visionært projekt, der både vil få stor betydning for Novozymes som global førende virksomhed og for realiseringen af vidensby-visionen for Lyngby-Taarbæk’.

– Thomas West Jensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter

 

Ud over nye forsknings- og laboratoriefaciliteter bidrager Novozymes Innovation Campus med et kommende naturvidenskabeligt læringscenter, hvor studerende, besøgende, børn og naboer inviteres til at opdage potentialet i naturen.

Life Science
Novozymes Innovation Campus
Niels Bohr Bygningen
Life Mobil Lab