Turen på Hærvejen skal blive en endnu bedre oplevelse

STED og LE BUREAU vinder konkurrencen om at designe wayfinding og friluftsfaciliteter langs Hærvejen med projektet På sporet af Danmarkshistorien.

Visionen med projektet er at binde hele Hærvejen sammen til én sammenhængende destination og samtidig understøtte hver enkelt egns fortælling, særkender og variation. Fordi Hærvejen favner vores fælles Danmarkshistorie, udvikles wayfinding og faciliteternes udtryk med afsæt i Hærvejens historiske lag og stedsidentitet.

”Det er en kæmpe ære at få lov til at arbejde med så særligt et stykke natur- og kulturhistorie, som Hærvejen er. Med projektet ønsker vi at skabe en løsning, hvor både wayfinding og nye faciliteter bliver en nænsom integreret del af Hærvejen. Komforten og kvaliteten øges, uden at vi går på kompromis med den ”autentiske” Hærvejsoplevelse, så man kan nyde turen maksimalt og fare vild uden at blive væk”, siger Rosa Lund, faglig leder for byplanlægning hos STED – en del af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Mikkel von Seelen, Sekretariatschef Udvikling Hærvejen siger:
”Vi glæder os til at komme i gang med samarbejdet med Sted og Le Bureau omkring udviklingen af wayfinding og fysiske komponenter langs Hærvejens vandre- og cykelruter. Sted og Le Bureau’s innovative tilgang og deres forståelse for at skabe intuitive og indbydende rum, er hvad vi har brug for til at forbedre oplevelsen for vores besøgende. Deres arbejde vil ikke alene guide vandrere og cyklister gennem Hærvejens naturskønne landskaber, men også bidrage til at fortælle områdets rige historie og kultur. Dette initiativ er et vigtigt skridt i vores løbende bestræbelser på at gøre Hærvejen til en endnu mere engagerende og tilgængelig destination for alle. Vi ser frem til de mange måder, hvorpå Sted og Le Bureau vil hjælpe os med at bringe Hærvejens unikke historie til live for vores besøgende."

 

Fra istid til moderne vandrer
Hærvejen dækker over vidt forskellige naturformer - fra istidslandskabets høje sletter, landbrugslandet med marker, heder, enge og kuperede bakkedrag til Vesterhavets brusende kyster. Samtidig er ruten en vandring gennem Danmarkshistorien fra istiden til i dag, hvor dyr og mennesker har sat spor gennem århundreder. Spor som ligger begravede eller er vokset frem i form af natur, skrifter og forsteninger. Disse spor vil projektet tydeliggøre med wayfinding og formidling af spor og lokale fortællinger fra både fortiden og nutiden.

Projektet bliver til et tværfagligt samarbejde mellem landskabsarkitekter, arkitekter og designere og giver bud på faciliteter i bæredygtigt modulbaseret design, der understøtter fortællingen om Hærvejen med en tydelig gennemgående identitet.

Projektet udvikles i tæt dialog med brugere og interessenter langs Hærvejen og i samarbejde med Advice, der har vundet den digitale/grafiske konkurrence, ligeledes udskrevet af Udvikling hærvejen.


Fakta om Hærvejen: 

  • Hærvejen er 638 km vandrerute og 454 km cykelrute
  • Cykelruten er etableret i 1989 og kendt som national cykelrute nr. 3
  • Vandreruten er etableret i 1992 fra Viborg og sydpå og i 2014 nord for Viborg
  • 100 km af Hærvejens vandrerute og 40 km af cykelruten løber på Naturstyrelsens arealer
  • Ruterne løber gennem 3 regioner, 15 kommuner, 7 destinationsselskaber
  • Hærvejen indgår som en del af pilgrimsruten mellem Trondheim i Norge og Santiago de Compostela i Spanien.

Share on: