Byplanlægning & Strategi

Byer og landskaber i udvikling

Vi udvikler by- og masterplanprojekter for både byer, landdistrikter og boligområder i Danmark og internationalt. Vores tilgang sikrer, at enhver intervention i en by eller et landskab udføres med den højeste respekt for den sociale, kulturelle, bymæssige eller naturlige landskabsarv og karakteristika.

Vi udarbejder også strategiske udviklingsplaner for kommuner og offentlig-private partnerskaber for at skabe bæredygtig vækst, bosætning, turisme, destinationsudvikling og levende byer, der understøtter lokalsamfund.

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at byer aldrig er færdige, men altid i en successiv udviklingsfase.

Om STED
STED er en by- og landskabstegnestue, grundlagt i 2015 af landskabsarkitekt Martin Hjerl og arkitekt/byplanlægger Rosa Lund. I 2022 blev STED integreret som en del af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, men fortsætter som sit eget brand.

Vores team består af dybt dedikerede landskabsarkitekter, arkitekter og byplanlæggere, og vores mål er at designe og udvikle steder, landskaber, byer og strategier i højeste kvalitet. For os handler kvalitet ikke kun om æstetik. Det handler om den værdi, et projekt tilfører et sted, og hvordan det bliver brugt. For os er et vellykket projekt et sted, der understøtter lokalsamfund ved at give plads til hverdagsliv, fritid og menneskelige møder og som giver mening for dets brugere.

se flere STED-projekter

Vi er

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

mød os

Vil du vide mere?

Kontakt Rosa Lund, Faglig leder Bystrategi og Byplan

rlu@vla.dk