DR Byen

 • Bygherre

  Danmarks Radio

 • Samarbejdspartnere

  Carl Bro A/S, Schønherr A/S, NCC, Jakon, Kai Andersen

 • Beliggenhed

  Emil Holms Kanal 20, DK-0999 København K

 • Areal

  Helhedsplan 132.500 m2 - Segment 1 51.000 m2 - Den Indre Gade 5.000 m2

 • Status

  Realiseret i 2009

 • Konkurrence

  Første præmie

DR Byen

Arkitekt Vilhelm Lauritzen blev i 1934 inviteret til at indgå i det team, der skulle tegne det daværende Radiohus på Rosenørns Allé. Hvad der siden skulle blive et historisk samarbejde mellem DR og Vilhelm Lauritzen Arkitekter var skudt i gang.

Ved årtusindskiftet ønskede DR at samle alle tv- og radio- og koncertfaciliteter i en bygning, og mediekoncernen udskrev en international arkitektkonkurrence om helhedsplanen for et 125.000 m2 stort multimediehus. Igen vandt Vilhelm Lauritzen Arkitekter konkurrencen. Denne gang med et projekt, der tager afsæt i tanken om at skabe en by i byen – en kasbah bestående af fire bygninger – med hver med sin egen identitet. Det nye hovedsæde i Ørestaden er planlagt efter, at bygningskomplekset skal være let opfatteligt som én bygning og dog oplevelsesmæssigt varieret i det arkitektoniske udtryk.

Det er de tre danske arkitektfirmaer Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Dissing+Weitling, Gottlieb Paludan og Nobel og endelig den franske arkitekt Jean Nouvel, som tilsammen har opfyldt intentionerne i Vilhelm Lauritzen Arkitekters helhedsplan.

Til samme projekt har Vilhelm Lauritzen Arkitekter tegnet Segment 1 og Den Indre Gade, der er det glasoverdækkede strøg, som binder DR Byens fire segmenter sammen og udgør et af multimediehusets hovedpointer.

Segment 1 er med sine ca. 51.000 m2 DR Byens største bygning og ansigt udadtil. Segment 1 rummer lyse redaktionslokaler, studieblokke, publikumsfoyer, produktionsfaciliteter og en del af DR Broadcast-teknologi og IT. Den Indre Gade, DR Byens hovedpulsåre, rummer kiosk, café, atrier, park og fælles “touch down”-arbejdspladser.

Personflowet i DR-Byen er opbygget som en toplans organisering, hvor det offentlige flow udlægges i stueplan i en nord-sydgående retning og det semi-offentlige flow på 2. sal i en øst-vestgående retning på tværs af Ørestadens hovedflow. Flowstrukturen giver mulighed for etablering af én hovedfoyer og fri entré til mediehuset ved de vigtigste krydsningspunkter – DR pladsen og det interne pladsrum.

Samarbejdsformen har været partnering og Vilhelm Lauritzen Arkitekter har leveret et projekt, der lever op til samtlige krav og ønsker om bl.a. funktion, tidsplan og bæredygtighed.

Andre projekter
Vandkulturhuset
Vilhelm Lauritzen Terminalen - Københavns Lufthavn
Radiohuset