Bæredygtighed

Alle projekter har et bæredygtigt potentiale

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har nogle af Danmarks stærkeste erfaringer indenfor bæredygtig arkitektur. Af strategien fremgår, at vi med viden, erfaring og ansvarlighed håndterer komplekse projektforløb, der giver bæredygtige og velfungerende bygninger med karakter.

Vi ser det som vores ansvar at medvirke konstruktivt til, at vores projekter hviler på et bæredygtigt fundament hele vejen fra tegnebord til realisering, men vi er også opmærksomme på, at vi skal tilegne os ny viden. Vi lærer kontinuerligt.

I vores medarbejdergruppe har vi DGNB-, LEED- og BREEAM-konsulenter samt certificerede rådgivere i bæredygtighed. Hertil også bl.a. kompetencer indenfor lysdesign, dagslysberegninger, arbejdsmiljøkoordinatorer, tilgængelighedsauditorer m.v. Med en sådan bemanding er det vores oplevelse, at vi målrettet kan designe og projektere bygbare projekter.​

FOKUS I 2022

I 2022 tager bæredygtighedsarbejdet afsæt i en række holdninger indenfor funktionalitet, inklusion og dokumentation for bæredygtighed:

Det er mest bæredygtigt at skabe fleksible bygninger, der kan ændre funktion over tid. Rum og form skal holde gennem generationer.

Materialer, der betegnes som bæredygtige, skal følges af valid dokumentation for deres effekt – ellers afviser vi materialerne eller sikrer tilstrækkelig dokumentation.

Vi arbejder for lighed og værdighed – men ikke ensartethed. God arkitektur er for alle mennesker og skal findes i alle vores projekter.

Transformation

Nyt liv til eksisterende bygninger og byrum

læs mere

Skademosen

Træbyggeri med CLT

læs mere

DGNB PlatinGladsaxe Company House

Danmarks første DGNB Platin certificerede kontorbygning

Gladsaxe Company House

LCA som en integreret del af designprocessen

Lige nu sker der et skift i branchen. Bæredygtighed er ikke længere noget man vælger til, men en obligatorisk del af projektet fra start.

Det er vigtigt for os, hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter, at vi kan træffe bæredygtige valg på et data-baseret grundlag igennem hele processen.

Vi anvender livscyklusbaserede CO2-beregninger (LCA) som en integreret del af designprocessen. Beregningerne baseres på dokumenteret data kombineret med vores store erfaringsbibliotek.

På denne måde kan vi rådgive til de løsninger, der skaber størst værdi for klima og mennesker.

Vi har udviklet et link, VL[C]A, der gør det muligt for os, løbende at holde øje med projektets aktuelle CO2 aftryk. Samtidig giver det et overblik over, CO2 fordelt på de enkelte bygningsdele, hvilket gør os i stand til at optimere og reducere.

Som arkitekter har vi ikke tradition for, at fundere vores valg i data, men med dette fælles mål om, at udarbejde projekter, der er så bæredygtige som muligt, er data et nødvendigt supplement til vores æstetiske evner.

FN Global Compact 2021

Siden 2008 har Vilhelm Lauritzen Arkitekter været medlem af FN’s Global Compact og arbejdet aktivt med FN’s 10 principper for samfundsansvar. Vi udsender årligt en Communication on Progress (COP)-rapport, hvori vi redegører for virksomhedens udvikling og tiltag inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Du kan læse vores Global Compact COP-rapport for 2021 her: 

FN Global Compact COP 2021 Dansk

Vi er

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

mød os

Vil du vide mere?

Kontakt Jakob Meyling, Partner

jme@vla.dk