Bæredygtighed

Alle projekter har et bæredygtigt potentiale

Et byggeri vil uundgåeligt belaste miljøet og klimaet. Derfor arbejder vi hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter på at mindske klima- og miljøaftrykket fra vores projekter, mens vi samtidig ser det som vores ansvar at medvirke konstruktivt til, at alle projekter hviler på et fundament af kvalitet fra tegnebord til realisering.

I vores medarbejdergruppe har vi DGNB-, LEED- og BREEAM-konsulenter samt certificerede rådgivere i bæredygtighed. Hertil også bl.a. kompetencer inden for lysdesign, dagslysberegninger, arbejdsmiljøkoordinatorer, tilgængelighedsauditorer m.v.

FOKUS I 2022

I 2023 tager vores arbejde med bæredygtighed afsæt i en række holdninger inden for funktionalitet, inklusion og dokumentation. Vi mener, at:

…en afgørende faktor for at reducerer byggeriers klima- og miljøaftryk er langtidsholdbarhed gennem fleksibilitet. At bygninger kan ændre funktion over tid, så rum og form kan holde gennem generationer og bygningen dermed får en længere livscyklus.

…materialer, der betegnes som bæredygtige, skal følges af valid dokumentation for deres effekt – ellers afviser vi materialerne eller sikrer tilstrækkelig dokumentation.

…god arkitektur er for alle mennesker og skal findes i alle vores projekter.

LCA som en integreret del af designprocessen

Lige nu sker der et skift i branchen. Bæredygtighed er ikke længere noget man vælger til, men en obligatorisk del af projektet fra start.

Det er vigtigt for os, hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter, at vi kan træffe bæredygtige valg på et data-baseret grundlag igennem hele processen.

Vi anvender livscyklusbaserede CO2-beregninger (LCA) som en integreret del af designprocessen. Beregningerne baseres på dokumenteret data kombineret med vores store erfaringsbibliotek.

På denne måde kan vi rådgive til de løsninger, der skaber størst værdi for klima og mennesker.

Vi har udviklet et link, VL[C]A, der gør det muligt for os, løbende at holde øje med projektets aktuelle CO2 aftryk. Samtidig giver det et overblik over, CO2 fordelt på de enkelte bygningsdele, hvilket gør os i stand til at optimere og reducere.

Som arkitekter har vi ikke tradition for, at fundere vores valg i data, men med dette fælles mål om, at udarbejde projekter, der er så bæredygtige som muligt, er data et nødvendigt supplement til vores æstetiske evner.

Skademosen

Træbyggeri med CLT

læs mere

DGNB PlatinGladsaxe Company House

Danmarks første DGNB Platin certificerede kontorbygning

Gladsaxe Company House

Transformation

Nyt liv til eksisterende bygninger og byrum

læs mere

FN Global Compact 2021

Siden 2008 har Vilhelm Lauritzen Arkitekter været medlem af FN’s Global Compact og arbejdet aktivt med FN’s 10 principper for samfundsansvar. Vi udsender årligt en Communication on Progress (COP)-rapport, hvori vi redegører for virksomhedens udvikling og tiltag inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Du kan læse vores Global Compact COP-rapport for 2021 her: 

FN Global Compact COP 2021 Dansk

Vi er

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

mød os

Vil du vide mere?

Kontakt Jakob Meyling, Partner

jme@vla.dk