Bæredygtighed

Miljø og bæredygtig arkitektur

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har nogle af Danmarks stærkeste erfaringer indenfor bæredygtig arkitektur. Af strategien fremgår, at vi med viden, erfaring og ansvarlighed håndterer komplekse projektforløb, der giver bæredygtige og velfungerende bygninger med karakter.

Som virksomhed er vi varsomme med at påstå, at vores projekter alle definitivt er i overensstemmelse med FN’s 17 Verdensmål. Vi ser det som vores ansvar at medvirke konstruktivt til, at vores projekter hviler på et bæredygtigt fundament hele vejen fra tegnebord til realisering, men vi er også opmærksomme på, at vi skal tilegne os ny viden. Vi lærer kontinuerligt.

I vores medarbejdergruppe har vi DGNB-, LEED- og BREEAM-konsulenter samt certificerede rådgivere i bæredygtighed. Hertil også bl.a. kompetencer indenfor lysdesign, dagslysberegninger, arbejdsmiljøkoordinatorer, tilgængelighedsauditorer m.v. Med en sådan bemanding er det vores oplevelse, at vi målrettet kan designe og projektere bygbare projekter.​

FOKUS I 2022

I 2022 tager bæredygtighedsarbejdet afsæt i en række holdninger indenfor funktionalitet, inklusion og dokumentation for bæredygtighed:

Det er mest bæredygtigt at skabe fleksible bygninger, der kan ændre funktion over tid. Rum og form skal holde gennem generationer.

Materialer, der betegnes som bæredygtige, skal følges af valid dokumentation for deres effekt – ellers afviser vi materialerne eller sikrer tilstrækkelig dokumentation.

Vi arbejder for lighed og værdighed – men ikke ensartethed. God arkitektur er for alle mennesker og skal findes i alle vores projekter.

FN GLobal Compact 2021

Siden 2008 har Vilhelm Lauritzen Arkitekter været medlem af FN’s Global Compact og arbejdet aktivt med FN’s 10 principper for samfundsansvar. Vi udsender årligt en Communication on Progress (COP)-rapport, hvori vi redegører for virksomhedens udvikling og tiltag inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Du kan læse vores Global Compact COP-rapport for 2021 her: 

FN Global Compact COP 2021 Dansk

Transformation

Re-programmering og transformation 

Re:purpose

EY Flintholm II

DGNB Guld

EY Flintholm II
Andre projekter
Spidsen af Nordø
Krøyers Plads
Kronløbsøen