Krøyers Plads

 • Bygherre

  NCC

 • Samarbejdspartnere

  Cobe, GHB Landskabsarkitekter, COWI A/S

 • Beliggenhed

  Krøyers Plads, DK-1401 København K

 • Areal

  20.000 m2

 • Status

  Realiseret i 2016

 • Award

  Architizer A+ Jury Award (2017), Green Good Design Award (2017), Bygningspræmiering Københavns Kommune for Bedste Boligbyggeri (2016), MIPIM Award, Best Residential Project (2015)

 • Bæredygtighed

  Svanemærket

Fra urban slagmark til populært byrum

Krøyers Plads er en lille plads gemt mellem gamle havnepakhuse i det centrale Christianshavn. I to årtier var pladsen en tom grund, der blev offer for flere mislykkede projektforslag som resultat af intense lokale protester. Først i 2008 gjorde en deltagelsesproces med lokale beboere, faciliteret af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, det muligt at bygge videre på grunden. Havneområdet er i dag et af de mest populære byrum i København.

Krøyers Plads ligger som en del af Københavns havnefrontkvarter. Pladsen indtager en central placering og har tre lange individuelle bygninger, der spænder fra fire til seks etager og som væver sig ind i de historiske pakhusmiljøer. Geometrien og materialerne matcher rammerne, men bygningernes nutidige udtryk gør dem til markante arkitektoniske landemærker ​​i det centrale København. Pladsen balancerer mellem fokus på nærmiljøet og tilknytning til by og storbymiljø.

 

I 2003 begyndte et af de første udviklingsforsøg af Krøyers Plads med en storstilet arkitektkonkurrence. Der var dog massiv protest af vinderforslaget om et 55 meter højhus, hvilket fik Københavns Kommune til at kassere lokalplanen i 2005. I 2005 gentog historien sig med et nyt arkitektforslag – det led den samme skæbne. Borgerne ønskede ikke høje bygninger i et historisk og tætbebygget område med lave bygninger. I 2008, i kølvandet på finanskrisen og efter en tvangsauktion, havde bygherren og entreprenørfirmaet NCC Property Development til hensigt at give projektet endnu et forsøg. De tog kontakt til Vilhelm Lauritzen Arkitekter med det formål at prøve en radikalt anderledes, bottom-up brugerinddragende tilgang.

 

Designet i samarbejde med borgerne

Visionen var at forankre arkitekturen hos borgerne, lokalområdet, kommunen og politikerne. Vilhelm Lauritzen Arkitekter udarbejdede i samarbejde med Stadsarkitekten, NCC og GHB Landskab en procesplan, der skulle føre til en ny lokalkommuneplan med opbakning fra alle interessenter, og især lokale borgere. Processen omfattede aktiv borgerinddragelse gennem afholdelse af tre offentlige workshops på Christianshavn med hver sit tema: byliv, byrum og bygninger.

Lokalbefolkningens input var med til at skabe den rette arkitektur til stedet: hensynsfulde, klassiske og åbne bygninger, der understøtter bylivet. Derudover er der også grønne haverum, adgang til vandet, åbne sigtelinjer og ikke mindst den rigtige placering af bygningerne. Mange af disse kvaliteter kan spores direkte tilbage til processen med de lokale beboere, og i 2011 indledte Vilhelm Lauritzen Arkitekter og GHB Landskab et samarbejde med arkitektfirmaet Cobe i form af en fælles designindsats for at færdiggøre projektet baseret på den oprindelige plan udarbejdet fra de tre workshops.

En nutidig fortolkning af historiske omgivelser

De tre bygninger omfatter 105 lejligheder, og små butikslokaler i dele af stueetagen bidrager til områdets byliv sideløbende med fritidsaktiviteter som kajaksejlads. Med deres relativt lave højder respekterer bygningerne området og de mange historiske tårne ​​i København – vigtigst af alt det nærliggende spiraltårn på Vor Frelsers Kirke. Højderne matcher således gennemsnitshøjden på nabobygningerne, især på de fremtrædende hjørner ud mod havnen og selve pladsen. De geometriske tilpasninger sætter en naturlig begrænsning af bygningsmængderne og dermed en klar reduktion i størrelse i forhold til tidligere projektforslag.

 

Materialitet og detaljer af høj kvalitet

Denne del af Christianshavn kan prale af mange fredede pakhusbygninger, hvor facadernes fremtrædende materiale er tegl – poleret, malet eller med en glat finish. Facaderne på Krøyers Plads er af ekstrem høj kvalitet og detaljering. Mursten er det fremherskende materiale med en tekstur i overensstemmelse med omgivelserne gennem en moderne nyfortolkning. Med undtagelse af en enkelt facade er bygningernes udvendige overflader – inklusive to af tagene – forsynet med forskellige behandlinger af røde hårdtbrændte mursten. 

Andre Boligprojekter
Skovskolen
Skademosen Trekroner
Regimentsparken