Rum for læring

God uddannelse for alle

Hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Kjaer & Richter - en del af Vilhelm Lauritzen Arkitekter skaber vi uddannelsesrum og dynamiske miljøer, der inspirerer til læring og vækst. Gennem grundigt design skaber vi rum, der fremmer samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning. Vores tilgang integrerer bæredygtige praksisser og sikrer rum, der plejer både studerende og læringsmiljøet. Ved at forstå de skiftende behov inden for uddannelse skræddersyr vi hvert design til at forbedre uddannelsesoplevelsen og styrke fremtidige generationer.

Udforsk og dyk ned i nogle af vores cases nedenfor

Case: August besøger Europaskolen

Vi designer skoler 'indefra og ud'

Hvordan kan arkitektur bruges til at skabe et motiverende læringsmiljø? Og hvor langt kan en skole åbne sig mod omverdenen? Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Kjaer & Richter giver kreative svar på disse spørgsmål.

Børn lærer bedst, når de er motiverede og en del af et socialt fællesskab - og det kan arkitekturen være med til at påvirke. Med en nysgerrig tilgang til, hvordan rum og rammer skal understøtte motiverede læringsmiljøer og inkluderende fællesskaber, kan man sætte de rette rammer op for eleverne. Læringsbyggerier af høj kvalitet og mest mulig pædagogisk værdi opstår gennem helhedsorienterede og tværfaglige processer.

Samlet har Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Kjaer & Richter en dokumenteret erfaring indenfor lærings- og undervisningsbyggerier. Med den nyeste skolefaglige viden fungerer teamet som specialister indenfor ’Pædagogik og Læring’ og arbejder målrettet med at udvikle innovative differentierede læringsmiljøer – både ved nybyggerier, ombygning og transformation af eksisterende og historiske bygninger.

Teamet har udvalgt en række projekter, der repræsenterer spændvidden i deres arbejde og giver et indblik i nogle af de tematikker, de finder særligt væsentlige i udviklingen af læringsmiljøer.

1. Skolen som forandrings-katalysator

I den Sjællandske by Tåstrup ligger Børne- og kulturhuset, kåret som Danmarks bedste skolebyggeri i 2023. Projektet er et centralt led i udviklingen af Taastrupgård-kvarteret, som på sigt skal omdannes fra at være et isoleret, monofunktionelt og udsat boligområde til et trygt og levende bykvarter. Udvalgte boligblokke er nedrevet for at give plads til skolen, der danner et nyt centralt samlingssted i bebyggelsen.

Det er første gang i Danmark, at dagtilbud, skole, SFO og kulturaktiviteter er samlet under samme tag, så børn møder kunst- og kulturtilbud som en naturlig del af deres hverdag. Børne- og Kulturhusets arkitektoniske koncept afspejler skolens offentlige program med en åben og inviterende underetage med dagtilbud, idrætsfaciliteter, værksteder og kantine og et mere trygt og skærmet læringsmiljø på de øvre etager.

2. Attraktive udearealer i den tætte by

Den Københavnske internationale skole, Europaskolen, er en offentlig skole, der dagligt rummer ca. 900 elever fra 0. klasse til 3.G. Projektet er opført midt i det historiske Carlsberg Byen med bevaringsværdige naboer, som Elefantporten, Maskincentralen og Den Snoede Skorsten. Kvarterets særegne kvaliteter er indtænkt i projektet, som er udviklet med sigte på, at nyt og gammelt indgår i en både spændingsfyldt og harmonisk ’dialog’.

Skolens program er nøje indpasset i kontekstens begrænsede grundareal, hvor en veldefineret karréstruktur skærmer et bagvedliggende attraktivt og varieret taglandskab, hvor alle flader udnyttes som aktive udearealer til leg, læring og idræt. Med et grundareal på 4.700 m2, omfatter Europaskolen i alt 14.000 m2 fordelt på fem etager.

3. Center for kreativitet, kommunikation og kritisk tænkning

Læringshuset i den nye bydel Nærheden i Høje-Taastrup kommune fungerer som et femsporet læringscenter (folkeskole) med integrerede fritidsfaciliteter og huser både en daginstitution og en idrætshal. Aldersspecifikke læringsmiljøer er designet med fokus på at støtte 21. århundredes læringsfærdigheder: kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og samarbejde.

Arkitekturen bryder med traditionel klasseundervisning til fordel for mere åbne og varierede læringsmiljøer, der giver børn mulighed for at eksperimentere med at skabe løsninger på konkrete samfundsproblemer.

"Skolen er et læringscenter med værksteder, forskningslaboratorier og kommunikationszoner," siger Liv Bach Henriksen.

Læringscentret er designet med en række makerspaces (værksteder), fab labs (faglige laboratorier) og kommunikationszoner (præsentation) med varierende grad af gennemsigtighed og teknisk/fagligt møblement og udstyr, så de enkelte rum tydeligt signalerer den tiltænkte funktion - her fungerer rummet aktivt som "3. pædagogik".

4. Transformation - samspillet mellem nyt og gammelt

Tagensbo Skole er en sammenlægning af Grundtvigskolen Bispebjerg Skole, i den tidligere Grundtvigskoles bygninger, som er blevet omfattende renoveret og omdisponeret. Skolen rummer en tidssvarende og moderne tresporet skole med ny multihal og madskole. Den oprindelige aula er reaktiveret som et nyt fagligt samlingspunkt med pædagogisk læringscenter (bibliotek), mens de gamle gymnastiksale er nyindrettet til kreative værksteder.

Klassiske undervisningslokaler er bearbejdet med karnapper og visuel kontakt til de brede gangzoner, der udnyttes til gruppearbejde i nye, dybe vinduesnicher i facaden. Den oprindelige skoles modernistiske arkitektur er således bevaret og optimeret i samspil med en ny, moderne tilbygning i tre etager. Tilbygningen rummer kantine, madskole og personalefaciliteter og en åben multihal, der med transparente facader fungerer som skolens nye ’ansigt’ udadtil.

Værksteder for livslang læring

Ved at fokusere på organisation, funktionalitet og designtekniske løsninger former Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Kjaer & Richter hver eneste lærings- og undervisningsbygning til nøjagtigt det formål, det skal tjene. Det er arkitekternes fornemmeste opgave at skabe bæredygtige "værksteder" for livslang læring. Som et team leverer de rammen for 'pædagogik og læring' ved at designe bygningerne indefra og ud for at sikre brugerne de bedste betingelser for at udvikle deres pædagogiske praksis.

Vi er

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

mød os

Vil du vide mere?

kontakt os