Landskab & Byrum

Vi forløser steders potentialer

Stedets fortælling
Når vi udvikler byrum og steder med landskabsarkitektur, sætter vi en ære i altid at have et nysgerrigt blik på verden. Det handler om at udfordre vores tilgang til mennesker og steder, så både proces og resultat bliver i højeste kvalitet og tilfører mest mulig værdi til stedet, dets brugere, samfundet og moder jord.

Et steds fortælling skabes i et projekts indledende faser gennem grundig analyse og research samt dialog med interessenter og samarbejdspartnere. Fortællingen omsætter vi til koncepter og konkrete designmæssige greb og løsninger.

Når vi designer et projekt, er målet altid, at fortællingen skal kunne ses i både den lille detalje og den store helhed. Fortællingen skal være den røde tråd, der er med til at skabe helheden i et projekt, fra skitsen til den endelige realisering af projektet. 

Om vores team
Vores team består af dybt dedikerede landskabsarkitekter, arkitekter og byplanlæggere, og vores mål er at designe og udvikle steder, landskaber, byer og strategier i højeste kvalitet. For os handler kvalitet ikke kun om æstetik. Det handler om den værdi, et projekt tilfører et sted, og hvordan det bliver brugt. For os er et vellykket projekt et sted, der understøtter lokalsamfund ved at give plads til hverdagsliv, fritid og menneskelige møder og som giver mening for dets brugere.

Redefinering af sygdom og sundhed gennem arkitektur

Steno Diabetes Center Copenhagen er Nordeuropas største hospital til forebyggelse og behandling af diabetes. Med hjælp fra videnskaben redefinerer hospitalet måden, vi opfatter sygdom og sundhed på. At arkitektur kombineret med natur kan bruges til ikke kun at behandle, men også til at forebygge og uddanne.

 

Hospitalet er designet i samarbejde med brugerne og inkorporerer varme materialer, strategiske flows og dagslys. Det er organiseret omkring en stor to-etagers have med seks små, frodige gårdhaver og en stor offentlig tagterrasse. Facaderammen i anodiseret aluminium har store glaspartier, der bryder grænsen mellem inde og ude.

Undersøgelser viser, at traditionelle hospitalsmiljøer kan få selv raske patienter til at føle sig syge og svække dem fysisk og følelsesmæssigt. Undersøgelser viser også, at mennesker, der tilbringer tid i grønne områder, er mere tilbøjelige til at rapportere om et godt helbred. Derfor er Steno Diabetes Center Copenhagen designet i samarbejde med brugerne, så der er rig mulighed for både at nyde udsynet og opholde sig i grønne områder, samtidig med at det føles trygt og hjemligt.

Bygningen er organiseret omkring en stor to-etagers have med seks mindre og frodige gårdhaver og en offentlig taghave - et biodiversitets-hub med en varieret vegetation, der giver et roligt og lærerigt rum. Her fremmer det ydre fysisk aktivitet, og det indre understøtter helbredelse og uddannelse.

Ved ankomsten byder et frodigt og kuperet landskab besøgende velkommen, mens in-situ støbte betonbelægninger skubber naturligt mod indgangen til højre og den store trappe til venstre, der inviterer besøgende til at stige op til den offentlige taghave.

Indenfor i stueetagen er alle fælles- og venteområder gentænkt, så arkitekturen i sig selv fremmer en sund livsstil og konverterer ventetid til aktiv tid omkring temaerne kost, motion og uddannelse. De store glaspartier på facaderammen i eloxeret aluminium bryder grænsen mellem indendørs og udendørs. Varme trægulve og -lofter fungerer som primært interiørmateriale, da undersøgelser viser, at træinteriør reducerer stress.

læs mere

Kronløbsøen

Kronløbsøen er en helt ny ø – et forbindelsesled hen over Kronløbsbassinet i Københavns nye bydel, Nordhavn. Med broforbindelser til både Århusgadekvarteret og Sundmolen bliver Kronholm en vigtig trædesten i bydelen, som bliver fortættet og forbundet med en række nye offentlige, intime byrum, havnerum og mødesteder.

læs mere

Vi er

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

mød os

Vil du vide mere?

Kontakt Martin Hjerl, Faglig leder Landskab og Byplan

mhj@vla.dk