Terminal 3 - Københavns Lufthavn

 • Bygherre

  Københavns Lufthavne A/S

 • Samarbejdspartnere

  Erik K. Jørgensen A/S., Steensen & Varming A/S, Hansen & Henneberg A/S

 • Beliggenhed

  Terminal 3, Lufthavnsboulevarden 6, DK-2770 Kastrup

 • Areal

  40.000 m2

 • Status

  Realiseret i 1998

 • Award

  Københavnerprisen "Årets Bedste Bybillede" (1999), Foreningen Hovedstadens Forskønnelsesdiplom (1998)

En imponerende og karakterfuld flow-maskine

Passagertallet i Københavns Lufthavn voksede hurtigt i midten af ​​1990'erne og medførte et behov for en markant udvidelse. Det blev Terminal 3 som inkluderede et nyt ankomst- og afgangsområde, en udvidelse af transithallen med indkøbsområde og nye administrative kontorer. Bygningens skulpturelle, trekantede form er inspireret af den klassiske delta-vinge og har ført til kælenavnet ’papirflyveren’.

Den trekantede form fremmer et godt passagerflow, og geometrien afspejler de forskellige passagerkategorier. Trekanten er en klassisk indefra-ud-tilgang og er baseret på et flowdiagram over passagerernes bevægelser. Den bredeste del indeholder ankomstområdet, som alle passagerer, der flyver til København, passerer igennem. Den midterste del rummer afgangsområdet, som 40 procent af de udgående passagerer passerer igennem, mens metrostationsområdet er placeret i spidsen af ​​trekanten, da omkring 15 procent af passagererne ankommer med tog. Togstationen Kastrup Station ligger under terminalen.

Taget er det første lag i arkitekturens store vandrette greb, inspireret af en traditionel banegårdshal. Næste greb er facadens lodrette vindafstivning under taget. Kombinationen af ​​disse to elementer danner det overordnede arkitektoniske bygningskoncept.

Terminalens hovedkonstruktion er en dobbelt række af søjler med en afstand på 24 meter, der markerer hovedstrømningslinjen gennem midten af ​​rummet. Facadestrukturen er en underopdeling af 24 meter vidden i et 6 meter spænd, hvilket efterlader den lodrette struktur meget mindre og fuldt integreret i facadesystemet. Den løsning opdeler den store trekant i to mindre dele med hver sin bærende struktur langs kanterne. Mellem de to trekanter og den dobbelte søjlerække udgør terminalens ovenlys rygraden i bygningen og fungerer som way-finding. Geometrien af ​​tagkonstruktionen med dobbelt krumning er defineret af en række cirkulære sektioner.

De op til 20 meter høje vindforstærkninger på terminalens glasfacader er indarbejdet i facadedesignet som et karakteristisk arkitektonisk element – ​​som klassiske støtteben i en rytmisk rækkefølge, der matcher søjlerne i facaden, der understøtter taget. Dette fremhæver det synlige strukturelle system som en sekundær bygningskomponent, med taget som den primære komponent.

 

»Vi gav fra starten skala intens opmærksomhed. Nogle områder er skaleret, så de passer til alle, nogle områder passer til mange og nogle områder passer til få.'

Thomas Scheel, partner

Andre projekter
Vilhelm Lauritzen Terminalen - Københavns Lufthavn
Trælasthuset
Terminal 3 - Københavns Lufthavn