Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED vinder international arkitektkonkurrence om Jönköpings byudvikling

Rekreativiteten og adgangen til vandet har længe været begrænset i den svenske by Jönköping, og kommunen udskrev i 2023 en international arkitektkonkurrence om udvikling af bykernen. Den er nu er afgjort, og vinderforslaget blev ’Vattenstaden’ af et dansk-svensk arkitektteam ledet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED.


Selvom Jönköping ligger ud til Sveriges næststørste sø, Vättern, har adgangen til vandet længe været begrænset for byens omkring 100.000 indbyggere. Byens havn og kanal bærer præg af en industriel tid, der delvist udgør en barriere for adgangen til vandet og de rekreative ophold.

Nu er en international arkitektkonkurrence ’Hamnpiren’ afgjort, og vinderen blev det dansk-svenske forslag ’Vattenstaden’, der genopliver forbindelsen mellem by og vand. Forslaget gentænker byområderne omkring havnemolen og kajlinjen mod søen og giver samtidig konkrete bud på nye rekreative områder med fokus på bevægelse, foreningsliv, mangfoldighed og naturen.

Bag forslaget er et team af danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter og STED sammen med svenske Beek Arkitekter, strategiske rådgivere HallemarHejdelind og Göran Cars, professor og forsker i byplanlægning og infrastruktur.

 

Fra industriel skygge til dynamisk vandfællesskab

Vinderforslaget gentænker Jönköpings forhold til vandet og viser, hvordan et tværfagligt arkitektsamarbejde kan forankre ny arkitektur lokalt i realistiske og realiserbare løsninger. Teamet har fokusereret på at genanvende mange eksisterende funktioner og foreslår et hævet havneforløb over vandet på økologiske træpæle for ikke at skygge eller forstyrre dyre- og plantelivet i Vättern. Materialerne vil blandt andet være genanvendte, sinusformede bølgeplader som tag og lette trækonstruktioner, der muliggør fleksibilitet over tid. Der vil også blive inkorporeret solpaneler på tagene. Endelig skal en gennemgående beplantningsstrategi i byplanen skabe et dynamisk og biodiverst landskab både på land og i søen.

Gennemgående i forslaget er nye inkluderende opholdsområder og faciliteter, der skal skabe humanistiske byrum for mennesker. Vinterbaderne får nye faciliteter, medlemmer af roklubben får mulighed for at dyrke deres vandsport og tiltrække nye medlemmer, ligesom der kommer grønne rekreative områder langs Vattenboulevarden (kanalen), hvor der også skal installeres kunstværker.

"Vinderforslaget fascinerede juryen ved at udvikle molen på en innovativ måde og samtidig bevare molearme og udfordre ideen om, hvad en mole kan være. Med omhyggeligt og funktionelt design har de skabt et fleksibelt mødested med fokus på fællesskabet, uddannelse og søliv i alle dets former” – Uddrag fra juryens betænkning

Vinderforslaget danner grundlag for det videre arbejde frem mod lokalplanen og der går nu en etapeinddelt proces i gang, der skal sikre forankring i lokalområdet.

Mere information kan findes her hos Jönköpings kommune.

 

”Vores vision er, at Jönköping bliver fremtidens by til mennesker. At byens kerne bliver et rekreativt sted, hvor alle kan leve, mødes og skabe sociale relationer. Et sted der ikke udelukkende handler om caféer, handel og forbrug, men om ligeværdig adgang til vand, kultur og oplevelser for alle. Og det hele skal forankres lokalt, så forslaget bliver meningsfyldt for Jönköpings indbyggere,” siger Jeppe Dueholm, partner hos Vilhelm Lauritzen Architects.

Vattenstaden Jonköping

Share on: