Life Mobil Lab

 • Bygherre

  Novo Nordisk Fonden

 • Beliggenhed

  Landsdækkende i 2021

 • Areal

  65 m2

 • Status

  Realiseret i 2020

Life Mobil Lab

LIFE Mobil Lab er et specialbygget undervisningslaboratorium på kun 65 kvadratmeter, der skal vække børn og unges nysgerrighed for naturvidenskab.

Som en en del af undervisningsinitiativet LIFE, støttet af Novo Nordisk Fonden med input fra Rambøll, ruller laboratoriet ud til danske folkeskoler i starten af 2021 – først til elever på Sjælland og senere resten af landet.

LIFE står for læring, ideer, fascination og eksperimenter, og skal styrke børn og unges begejstring for naturvidenskab igennem eksperimenter og læringsforløb.

”Med LIFE vil vi sammen med skolerne inspirere til virkelighedsnær og eksperimenterende naturfagsundervisning i ordets bredeste forstand. Forundringsparathed, skaberglæde og nysgerrighed er omdrejningspunktet for en langsigtet indsats for at styrke STEM-fagene og naturvidenskabelig dannelse,” siger direktør i LIFE, Christine Antorini.

STEM dækker over fag inden for Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Fleksibel indretning giver fleksibel læring

LIFE Mobile Lab rummer faciliteter, der kan understøtte skolernes arbejde med naturfaglige undervisningsforløb. I indretningen finder man blandt andet kemikalieskab, gas, punktsug, stereolupper, mikroskoper, frys- og køleskab, opvaskemaskine og LAF-bænk – al indretning er lærings- og forskningselementer, der også anvendes i virksomheder og på universiteter.

Der er fem store gruppeborde med hver sin skærm, der kan kobles op på udstyr med kamera. I midten er en stor skærm koblet op på LAF-bænken, så alle elever kan følge deltaljeret med i, hvad der sker i LAF-bænken. Flere borde er fleksible og kan flyttes rundt, hvis der er behov for at tilpasse opdelingen og indretningen i forhold til undervisningen i den enkelte klasse.

”Fleksibilitet var afgørende i designet af LIFE Mobile Lab. Pladsen meget begrænset og indretningen skal passe til børn i både ind- og udskoling. De bevæger sig forskelligt, og modtager undervisning forskelligt. Derfor kan indretningen justeres, så børnene får inspirerende læring i øjenhøjde,” siger Thomas West, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der har designet og indrettet det rullende laboratorium.

Hver kubikcentimeter er udnyttet og optimeret

Undervisningskonsulenter fra LIFE gennemfører undervisningen i samarbejde med klassens lærer i forløb, der strækker sig over et bredt, naturvidenskabeligt felt, fra enzymer, mikroorganismer og sensorteknologi til kræftens gåde. De har bl.a. været med i designprocessen for at sikre plads til alle nødvendige redskaber og elementer.

”Vi har udnyttet hver en kubikcentimeter og regnet alt i millimeter for at få plads til de nødvendige ting, såsom arbejdsplads på bordene, opstillinger til eksperimenter og opbevaring,” siger Janet Cohen Muntz, laboratoriespecialist hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Designet af LIFE Mobile Lab er universelt, og selvom pladsen er begrænset, har designholdet fået plads til alle. Det fleksible design gør det bl.a. muligt for eksempelvis børn i kørestol at deltage i undervisning og eksperimenter.

Formålet med laboratorier på hjul er at give den praktiske og eksperimentelle del af naturfagsundervisningen et ekstra løft og vække børns interesse for naturvidenskab. Den fleksible funktion og flytbarhed gør det muligt at komme rundt i hele landet, så det ikke kun er skoler tæt på LIFE Campus i Kongens Lyngby, der lærer med LIFE.

I 2023 vil fem mobile laboratorier køre landet rundt.

Andre projekter
Novozymes Innovation Campus
Niels Bohr Bygningen
Life Mobil Lab