Niels Bohr Bygningen

 • Bygherre

  Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen

 • Samarbejdspartnere

  Rambøll Danmark, Christensen & Co. Arkitekter, GHB Landskab, Rambøll SE, Rambøll UK, Collin Gordon Associates

 • Beliggenhed

  Jagtvej 128, DK-2200 København N

 • Areal

  52.000 m2

 • Status

  Realiseret i 2023

 • Konkurrence

  1. Præmie

Niels Bohr bygningen

Det arkitektoniske hovedgreb på Niels Bohr Bygningen, NBB, er baseret på visionen om at samle fagmiljøer i grænseløse fællesskaber, og skabe en bygning, der indbyder til, at viden kan opstå på tværs af organisatoriske rammer og tilhørsforhold. NBB er et videnskabeligt og kreativt miljø, der samler undervisning og forskning – institution og samfund.

Niels Bohr Bygningen er en del af Københavns Universitets naturvidenskabelige fakultet, som kommer til at huse de matematiske, datalogiske, kemiske og fysiske fag – herunder Niels Bohr Instituttet. Byggeriet bliver opført i universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbydelen ”Nørre Campus”.

NBB er et levende sted, der danner ramme for ophold og fordybelse døgnet rundt, hvor man tydeligt oplever, at man er en del af et markant vidensmiljø med en international profil. NBB tilbyder brugerne en hverdag og en karriere i en bygning, med rumligheder, der spænder fra enkeltmandskontorer til højt specialiserede laboratorier. I fællesfaciliteter – som ”Troposfæren” – mødes alle husets brugere på tværs af tilhørsforhold og faglig baggrund. Troposfæren er den arkitektoniske iscenesættelse af det grænseløse fællesskab.

Den karakteristiske prismeformede facade er med til at give NBB sin tydelige identitet. Den støjreducerende, sekundære klimaskærm reducerer transmissionstab og mellemrummene danner forvarmning af den udeluft, der trækkes ind i bygningen.

Huset er organiseret i 9 lodrette enheder – ”tårne”. Hver etageplan i tårnene kaldes et ”modul”, som indeholder kontorer, laboratorier og supportfunktioner til disse. Hvert modul har en størrelse på omkring 600 m2 – en god størrelse til en selvstændig arbejdsplads i det større fællesskab.

Mellem de ni tårne findes et andet væsentligt arkitektonisk kendetegn for NBB, nemlig seks karakteristiske gårdhaver, der går i bygningens fulde højde – op til 28 meter.

Byggeriet er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier og er opføret i to etaper på hver sin side af Jagtvej. Etape 1 er placeret øst for Jagtvej med ca. 36.500 m2 i Universitetsparken, og etape 2 er etableret vest for Jagtvej med ca. 15.500 m2 i et erhvervsområde. De to bygninger er forbundet med en ”skywalk” over Jagtvej, der på undersiden er udsmykket af billedkunstner Malene Bach.

I dommerbetænkningen lød det blandt andet:

Den særlige formede tredimensionelle ”troposfære”, og de trapezformede forskerenheder bidrager til forståelsen af bygningens disponering samtidig med at den tilbyder en særlig designoplevelse med varierede og fornemt formede rum med lange sammenbindende balkonforløb med filtreret dagslys gennem grønne vertikale atrier. Der er tale om en helt unik tværfaglig komposition med intense interaktive kig såvel internt på tværs, som ud af bygningen.

Flere projekter
Novonesis Hovedkontor
Niels Bohr Bygningen
Life Mobil Lab