Psykiatrisygehus Slagelse

 • Bygherre

  Region Sjælland

 • Samarbejdspartnere

  Karlsson arkitekter, Schønherr A/S, Signal Arkitekter, MOE, NNE Pharmaplan, Cenergia Energy Consultants, Merete Nordentoft

 • Beliggenhed

  Fælledvej 6, 4200 Slagelse

 • Areal

  44.000 m2

 • Status

  Realiseret i 2015

 • Award

  MIPIM Award "Best Healtcare Development" (2017), Architectural Review Healthcare Awards (2016), Farveprisen (2016)

 • Bæredygtighed

  DGNB Guld

Psykiatrisygehus Slagelse

Psykiatrisygehus Slagelse udgør et fagligt fyrtårn indenfor psykiatrien i Region Sjælland.

Sygehuset er placeret tæt på det somatiske sygehus, og danner sammen med dette en ny sammenhængende sundhedscampus med fælles brug af adgangsveje og tilstødende parkarealer. Sygehuset er placeret i et stort grønt område tæt ved sportsarealer, stadion og rekreative områder ved Slagelse – øst for vestmotorvejen E20. Hospitalets organiske underopdeling med varierende højder og bygningsbredder er integreret som et naturligt element i landskabet. Bygningen åbner sig gradvist mod omgivelserne i takt med overgangen fra private til offentlige zoner i sygehuset.

Sygehusets afdelinger og patientafsnit er modelleret som klynger, der lader landskabet glide ind og danne en havekarakter mellem længerne. Klyngeopbygningen giver gode funktionelle og arkitektoniske muligheder for udvidelse af sygehuset. Patientstuer og skærmede områder orienteres mod de nære stillehaver, der sikrer ro og tryghed i den mest private del af sygehusets zoner. Relationen mellem ude og inde er et bærende element i hele byggeriet.

Anlæggets omdrejningspunkt er ”Videnscentret” – en fem etager høj bygning, der rummer kontorer, forskning og undervisning, kantine, auditorium og ambulante funktioner. Det nye sygehus har i alt 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandling og faciliteter til forskning og uddannelse.

Indgangen sker naturligt fra Stadionvej over forpladsen. Som besøgende ankommer man til hovedindgangen og receptionen, som ligger tæt knyttet til akutmodtagelsen. Herfra sker separeringen af patienter og pårørende til henholdsvis Retspsykiatri og Almenpsykiatri, umiddelbart når man træder ind.

Patientafsnittenes patientstuer og fællesområder organiseres primært omkring en central placeret gårdhave, der fungerer som afsnittets identitetsskabende element.

Overalt anvendes intelligent LED-belysning til at genskabe dagslysets naturlige farvemæssige forandringer over døgnet. Sammen med rigelige mængder dagslys sikres de bedst mulige lysforhold for patienter og personale.

Bygningernes ydre er udført i tegl og glas som gennemgående materialer. Materialerne tilfører det samlede anlæg et klart og entydigt arkitektonisk udtryk.

Billedkunstneren Malene Landgreen og forfatteren Ursula Andkjær Olsen har forestået udsmykning af en del af anlæggets vægge med henholdsvis farvesætning og poesi. Tekststykkernes konkrete betydning udfolder sig i enkeltord eller helt enkle sætninger og kredser om de håndgribelige omgivelser, for eksempel lyset, haverne og arkitekturen selv. Teksten bidrager til at forankre patienterne i de omgivelser, de befinder sig i.

Udsmykningen af glasvæggene fungerer ligeledes helt konkret i arkitekturen som et grafisk element, der styrker de funktionaliteter, som de forskellige områder af hospitalet leverer, særligt de varierende grader af afskærmning, som er påkrævet i forskellige sammenhænge.

Projektet er blevet til gennem et omfattende brugersamarbejde med inddragelse af patienter, pårørende og personale.

Sygehusets videnscenter er DGNB Guld-certificeret.

Andre projekter
Steno Diabetes Center Copenhagen
Nyt Hospital Nordsjælland
Psykiatrisygehus Slagelse