DTU Biosustain

 • Bygherre

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 • Samarbejdspartnere

  MOE A/S, GHB Landskabsarkitekter

 • Beliggenhed

  Kemitorvet 220, 2800 Kongens Lyngby

 • Areal

  12.300 m2

 • Status

  Realiseret i 2016

Kombinering af verdensførende forskning og et levende universitetsmiljø

Laboratoriebygningen til DTU’s grundforskningscenter ’The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability’ (CFB) lægger sig ind i den oprindelige DTU-campus, der blev realiseret i årene 1961-75 af arkitektparret Eva og Niels Koppel, selvom bygningen formmæssigt vokser ud af nutiden med sine seks etager over terrænet og de omgivende tage.

CFB er verdensførende i at udvikle såkaldte cellefabrikker, hvor man får mikroorganismer til at producere en række biokemikalier på en mere bæredygtig måde.

DTU Campus ligger på en kvadratkilometer stor slette, der skråner let mod nord. Campusområdet er systematisk organiseret omkring et kvadratisk grid, der er opdelt af to akser. Alt byggeri og infrastruktur tager sit udgangspunkt i denne opbygning. Byggefelterne ligger som vandrette flader på grunden, og terrænspringet mellem fladerne optages af op til fire meter høje bastioner beklædt med norsk skifer.

CFB er sammensat af to slanke længer – en nyfortolkning af DTU’s oprindelige 100 meter længer, men er forskudt fra hinanden sådan, at lyset lukkes ind, og bygningen underopdeles i to selvstændige dele af et luftigt, længdegående atriumrum. I bygningens østlige længe ligger de mere specialiserede laboratoriefunktioner – i den vestlige, mere åbne, ligger de fleksible kontorarbejdspladser.

Bygningen er placeret tæt på nabobygningerne og i modsætning til DTU-campus’ meget udstrakte uderum, tilføjer CFB en intim urbanitet til nærmiljøet omkring bygningen. Landskabsrummene løber forbi bygningens nederste etage, og den indre og ydre trappe optager terrænfaldet i en omsorgsfuld gestus til bygningens brugere. Trappen bliver brugt til ophold både inde og ude og danner siddemøbel for pauser ved særlige lejligheder, hvor den fungerer som tilhørerpladser for de studerende.

Gennem et fleksibelt og modulært bygningslayout understøttes det dynamiske flow i bygningen bedst muligt, samtidigt med at behovet for større og kostbare forandringer reduceres. Dette sikrer den umiddelbare funktionalitet i forhold til den aktuelle anvendelse og udgør samtidigt et totaløkonomisk bæredygtigt byggeri.

Bygningens interiør viser et primært fokus på at understøtte fornemmelsen af tæthed og tilgængelighed mellem forskningsenheder, selvom de er spredt over seks etager. Et andet væsentligt element i indretningen er underetagen, der fungerer som et indre strøg med fællesfaciliteter for både forskningscentret og DTU’s studerende og ansatte. Loftet er her beklædt med gyldent eloxerede aluminiumsplader, der giver en varm, intens atmosfære til rummet.

Selvom bygningen i sin tæthed ”disrupter” den øvrige DTU-campus, spiller den på mange måder med på den overordnede helhed med sin nutidige tilgang. CFB ligger lige ved siden af det store Life Science & Bioengineering bygningskompleks og danner tilsammen med denne og andre bygninger en god ramme om Kemitorvet, hvor der løbende bliver arrangeret forskellige arrangementer.

Facaderne er i matsort aluminium og fremstår i en tydelig lagdeling med sorte aluminiumsgesimser, der skalerer bygningens højde. Det lodrette modulsystem af sorte aluminiumslameller har en afstand mellem lamellerne på 3,0 meter. Modulsystemet forskydes således, at skalaen i den store flade opløses og imødekommer den menneskelige målestok. Som identitetsskabende addition til hele bygningen tilføjes et varmt element i form af gylden eloxeret perforeret aluminium, der i sin farve, stoflighed og form refererer til DTU’s gule teglsten og den lodrette bræddebeklædning.

Andre projekter
Novonesis Hovedkontor
Niels Bohr Bygningen
Life Mobil Lab