Havnekanten

 • Bygherre

  Nordhavn Sandkaj 1,07 ApS

 • Samarbejdspartnere

  KPC, Alectia A/S, 1:1 landskab ApS, Henrik Jørgensen Landskab A/S

 • Beliggenhed

  Sandkaj 15, DK-2150 Nordhavn

 • Areal

  8.300 m2

 • Status

  Realiseret i 2017

Havnekanten

Nordhavn er et af de nye byudviklingsområder i København, der har mest at byde på. Kontrasten mellem vand og land – bassinerne, kajarealerne og de renoverede havnebygninger danner forskellige urbane og rekreative miljøer, der giver en menneskevenlig ramme til den revitaliserede bydel. I Århusgadekvarteret er der en tæt bymæssig stemning omkring den bevarede røde by, der smitter af på resten af området mellem Kronløbsbassinet og Nordhavn Bassin.

På det sydvendte promenadestrøg langs Sandkaj ligger en række etageboliger, hvor flere af dem har caféer og butikker i stueplan, der skaber små udadvendte mødesteder mellem bygningerne og havnebassinet.

En af bygningerne er den seks etager høje Havnekanten. På linie med de andre bygninger danner Havnekanten et varieret bagtæppe, der skaber et langt, sydvendt promenaderum ud mod havnen. Bygningerne holder den samme overordnede højde og facadelinje, med enkelte spring i højder og dybder og i materialitet.

Havnekanten har et vekslende facadeudtryk, varierende i både rytme og placering af vinduer, altaner, fremspring og tilbagerykninger, som er med til at give en oplevelsesrig bygning. Materialerne fæstner bygningen til stedet med facader i mur, der varieres i bløde nuancer fra rød over brun til grå. Overfladerne er robuste, og de vil patinere naturligt med tiden og samtidig være i stand til at modstå stedets hårde vejrforhold.

Samtlige boliger er gennemlyste med optimal udnyttelse af dagslys og udsigt. Der er lagt særlig vægt på, at lyset og udsigten kommer hver bolig til gode, og alle boliger har store, rummelige altaner eller terrasser. Altanerne er udført i galvaniseret stål med belægning og håndlister i hårdt træ.

Lejlighedstyperne varierer, men fælles er den høje grad af udnyttelse af dagslyset.

De lejligheder, der vender mod havnebassinet, har en åben stue i forlængelse af køkkenet med direkte udsigt over vandet.

Hjørneboligerne mod syd får dagslys fra tre sider, hvor stue og opholdsareal vender ud mod havnen og sikrer optimal udsigt.

Lejlighederne i stuen er hævet 80 cm over terræn og forhindrer indkik fra forbipasserende. Ud for disse boliger er der anlagt rummelige, private terrasser med plads til ophold og mulighed for at sidde og spise i det fri, når vejret tillader det.

De seks store penthouselejligheder har egen tagterrasse på ca. 45 m2 hver. Derudover giver en fælles tagterrasse på ca. 400 m2 beboerne mulighed for at opholde sig udendørs i fællesskab med ejendommens andre beboere. Fra terrassen er der et smukt vue over havnen med byens tage og tårne i baggrunden.

Det begrønnede gårdrum er semiprivat med plads til både fælles og privat rekreation. Gården er ligesom stueplansterrasserne hævet ca. 80 cm og kommer til at udgøre en kontrast mod den offentlige promenade.

Inspirationen til gårdrummet er hentet fra de intime, begrønnede rum, som Arne Jacobsen anlagde i sin egen have. Ligesom hos Arne Jacobsen er der taget stilling til de små detaljer og skabt et væld af kvalitative grønne lommer i et begrænset rum.

Andre projekter
Skovskolen
Skademosen Trekroner
Regimentsparken