Odsherred Theater

 • Collaborators

  Primus Arkitekter, CCO, Oluf Jørgensen

 • Location

  Algade 36, DK-4500 Nykøbing Sjælland

 • Area

  1,000 m2

 • Status

  Completed in 2020

 • Competition

  1st Prize

Dramaturgiske Kompositioner

De 10 scener er ikke opbygget omkring én lineær dramaturgi – kompositionen er bevidst holdt åben med det formål at muliggøre et væld af muligheder et væld af dramaer og spændingskurver. Scenerne udgør en åben collage af muligheder, der er evigt foranderlige. Det betyder, at man som besøgende aldrig har to ens ankomstoplevelser. Ankomsten til teatret har på den måde et overraskende element, der er med til at sætte scenen for den besøgendes samlede teateroplevelse. Nysgerrigheden bliver pirret. Dette overraskende element er samtidig med til at understrege teatrets identitet som et dynamisk, nyskabende og eksperimenterende teater.

Byrummene omkring teateret indgår i byens logik og skaber sammen med resten af Nykøbing en forside/baggårdslogik. På forsiden udspiller byens liv sig ved de mange butiksfacader, restaurationer og handelsliv, mens baggårdene byder på “hemmelige” hjørner og kroge med cafémiljø, iværksætterånd og mangfoldighed. Især denne “baggårdstemning ser vi som et stort potentiale i byen som helhed, hvor der kan opstå et andet type byliv end det der kendes fra gågaden. Her er der plads til nye byeksperimenter og synergier mellem byliv og hverdag, hvor den nye teaterscence bliver katalysator i denne byudviklingstakt.

De 10 Scener – Byrum I Sceneform

Odsherred Teater optræder som et åbent og levende kulturhus i byen. Et hus, der inviterer indenfor – længe før bygningens egentlige hoveddør. Det skal gøres ved at trække teatrets liv og energi ud i det omkringliggende byrum. De 10 scener er et greb, der muliggør dette. Vi udnytter teatret til at skabe en række terrasserede plateauer, der danner 10 scener af forskellig karakter og størrelse, som kan understøtte, udvide og udvikle teatrets aktiviteter.

Den lille gadescence ved teatrets hovedindgang på Algade kan danne ramme om små happenings og improviseringer, der intervenerer i gågadens rutiner og hverdagsliv. På scenen ved teatrets værksted, kan arbejdet med scenografi og rekvisitter lejlighedsvist trækkes udenfor, og på scenen i pladsens grønne vestlige side kan mere eksperimenterende performances finde sted under trækronernes intime rum.

Other projects
A new entrance for NNE
Landscape for the AAU Innovation & Science Hub
Hillerød Slotsgade