Biogen

 • Bygherre

  Biogen Idec (Danmark) Manufacturing ApS

 • Samarbejdspartnere

  Birch & Krogboe A/S, Arup og Jacobs Engineering, Per Aarsleff A/S, NCC Construction Danmark A/S, MTH A/S

 • Beliggenhed

  Biogen Alle 1, DK-3400 Hillerød

 • Areal

  40.000 m2

 • Status

  Realiseret i 2008

Biogen

Biogen er et af verdens største biotech-selskaber. Biogens første højteknologiske produktionsfacilitet i Europa ligger i Hillerød tæt på Favrholm og Novo Nordisk Hillerød Campus. Biogen er på den måde forankret i et stærkt biotech-miljø med plads til udvidelser og ikke langt fra København og DTU i Lyngby.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har udover bygningsanlægget udarbejdet masterplanen for området, der indarbejder den smukke topografi i samspil med arkitekturen og sikrer udsigten til Frederiksborg Slot. Det blide nordsjællandske landskab løber forbi produktionsbygningerne, således at de på trods af deres størrelse fremstår som forfinede længer – i familie med den måde traditionelle landbrugsbygninger opleves og placerer sig i landskabet.

Anlægget omfatter administration, laboratorier samt produktions- og forsyningsbygninger, lager og pakkefaciliteter.

Facaderne er udført med skiferbeklædninger, der uden en markeret sokkel møder terrænet, sådan at længerne fremstår som store monolitter i direkte kontakt med naturen. Forbindelsesbygninger i stål og glas med vandrette lameller på ydersiden ses som luftige mellemled til de primære bygninger.

Den store produktionshal med ”Large Scale Manufacturing” er placeret på det laveste sted på grunden. Sammen med den mælkehvide glasbeklædning, der står i tydelig kontrast til skiferbygningerne, medvirker dette til, at produktionshallen synes mindre i det store landskab.

Projektets koncept tager udgangspunkt i selve det produktionsflow, der bevæger sig igennem anlægget. Derfor er projektet opbygget omkring en ”spine” – en rygrad, hvortil de enkelte produktionsfunktioner knytter sig.

Biogen kan løbende optage mindre udvidelser af de enkelte funktioner og kan med tiden fordoble produktionsfaciliteterne. Planen disponerer den 246.000 m2 store grund for anlæggets første faser, samt fremtidige udvidelser, under hensyntagen til de procesmæssige og tekniske krav.

Andre projekter
Novonesis Hovedkontor
Niels Bohr Bygningen
Life Mobil Lab